Strona główna | Mapa serwisu | English versionJakie budynki muszą mieć certyfikat
Certyfikat energetyczny > Jakie budynki muszą mieć certyfikat

Jakie budynki muszą mieć certyfikat
Zgodnie z ustawą świadectwa charakterystyki energetycznej budynku muszą posiadać:
  • wszystkie nowoprojektowane budynki,
  • wszystkie istniejące budynki/lokale będące przedmiotem sprzedaży lub najmu.
*Wyłączone z obowiązku certyfikacji są budynki zabytkowe, kultu religijnego, przewidziane  do użytkowania czasowego nie dłużej niż 2 lata, mieszkalne użytkowane do 4 miesięcy, wolnostojące do 50 m2, niemieszkalne do produkcji rolnej, przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energię do 50 kWh/m2/rok.