Strona główna | Mapa serwisu | English versionPodstawy prawne
Certyfikat energetyczny > Podstawy prawne

Podstawy prawne

Podstawowymi dokumentami unijnymi dotyczacymi kwestii energooszczędnosci i efektywności energetycznej są:

1. Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynku (EPBD)
2. Dyrektywa w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych (ESD).
Podstawą do wprowadzenia przepisów dotyczących charakterystyki energetycznej budynków były informacje i dane statystyczne dotyczące finalnego zużycia energii w Unii Europejskiej. Zgodnie z danymi z raportu Międzynarodowej Agencji Energii (IEA) aż 40% energii jest pochłaniane przez budynki. Z tej ogromnej ilości energii ponad 70% jest pochłaniane przez ogrzewanie, dlatego też Unia Europejska zdecydowała się postawić na oszczędność energii głównie w miejscach jej wykorzystaniach, czyli w budynkach.
Skutkiem bezpośredniego wcielenia do krajowego systemy prawnego  Dyrektywy EPBD jest uchwalenie przez Sejm nowelizacji ustawy Prawo Budowlane wprowadzającej tzw. świadectwa charakterystyki energetycznej budynków.
Świadectwa charakterystyki energetycznej określają jakie budynki i lokale i w jakich sytuacjach muszą posiadać tzw. certyfikat energetyczny. Certyfikat energetyczny jest dokumentem przedstawiającym informacje dotyczące rocznego, potencjalnego zapotrzebowania na energię na cele c.o., c.w.u., wentylacji, klimatyzacji, a w przypadku budynku użyteczności publicznej także oświetlenia; dane te porównywane są z danymi dla tzw. budynku referencyjnego, czego efektem jest określenie tzw. klasy energetycznej budynku.